เลือกหน้า

ตราสัญลักษณ์

ความหมายของตราสัญลักษณ์ ห้องสมุดที่เป็นแหล่งความรู้ ฐานล่างเป็นกรอบสี่เหลี่ยมระบุข้อความ “ช.ส.ข.” เป็นอักษรย่อของชมรม ประกอบกันเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาบนฐานที่มั่นคงแข็งแรง แสดงอยู่ในวงกลมสีม่วง มีข้อความ “ชมรมห้องสมุดสีเขียว ๒๕๖๓” และ “Green Libraries Group 2020” หมายถึงเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว สีที่ใช้แสดงสัญลักษณ์ เป็นชุดสีไทยโทนบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของไทย ประกอบด้วยสีเขียวอ่อนและเขียวแก่ เป็นสีของต้นไม้และป่าไม้แสดงความหมายแทนสิ่งแวดล้อม สีน้ำตาลแทนความมั่นคงและความมุ่งมั่น สีส้มแทนความหมายความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ สีม่วงเป็นสัญลักษณ์แทนสมาคม หมายถึงชมรมนี้อยู่ภายใต้สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com