เลือกหน้า

ความท้าทายของห้องสมุด

ความท้าทายของห้องสมุด สู่ความยั่งยืน และ Carbon Neutrality  โดย วิทยากรทีมที่ปรึกษาชมรมห้องสมุดสีเขียว รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ความท้าทายของห้องสมุดสู่ความยั่งยืนและ Carbon Neutrality : ประเด็นการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจหมุนเวียน โดย รศ.ดร.ธำรงรัตน์...
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com